Komunikat Kwestury

W związku z Zarządzeniem nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 25 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r. Kwestura UMCS informuje, że faktury, rachunki, delegacje oraz inne dokumenty księgowe, których płatność ma zostać dokonana do dnia 31 grudnia 2019 roku, należy przekazać do Zespołu Finansowego (pok. 806, VIII piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2019