Komunikat Działu Eksploatacji ws. płatności za parking

Dział Eksploatacji UMCS uprzejmie informuje, że:

1. Uprawnienia do korzystania z prawa wjazdu na rok akademicki 2014/2015 na teren:

  • Placu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • parkingu za Biblioteką Główną,
  • parkingu przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii (nie dotyczy parkingu przy ul. Głębokiej)

nabędą pracownicy, którzy posiadają piloty i dokonają wpłaty w wysokości 100 zł w Banku PEKAO S.A. - Rektorat lub przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176.

Identyfikatory są wydawane od 1 października 2014 r. w Dziale Eksploatacji (Rektorat, pok. nr 1211) po okazaniu dowodu wpłaty.

Identyfikatory należy umieszczać w lewym dolnym rogu przedniej szyby samochodu. W przypadku zmiany samochodu nowy identyfikator można uzyskać po zwróceniu starego bądź po dokonaniu kolejnej wpłaty.

Zezwolenia na wjazd z ubiegłego roku akademickiego ważne są do 31 października 2014 r. Po tym okresie w przypadku niewykupienia nowego identyfikatora nastąpi blokada pilotów.


2. Uprawnienia do korzystania z prawa wjazdu na rok akademicki 2014/2015 na teren:

  • parkingu przy ul. Głębokiej (za Wydziałem Biologii i Biotechnologii)

nabędą pracownicy, którzy posiadają karty magnetyczne i dokonają wpłaty w wysokości 80 zł w Banku PEKAO S.A. - Rektorat lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176.

Identyfikatory są wydawane od 1 października 2014 r. w Dziale Eksploatacji (Rektorat, pok. nr 1211) po okazaniu dowodu wpłaty.

Identyfikatory należy umieszczać w lewym dolnym rogu przedniej szyby samochodu.

W przypadku zmiany samochodu nowy identyfikator można uzyskać po zwróceniu starego bądź po dokonaniu kolejnej wpłaty.

Zezwolenia na wjazd ważne będą do 31 października 2015 r.

    Aktualności