Komunikat Działu Eksploatacji UMCS dot. parkingów

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Działu Eksploatacji UMCS dot. uprawnień do korzystania z parkingów.

Dział Eksploatacji UMCS uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2019/2020 uprawnienia do korzystania z wjazdu na tereny:

 • parkingu „Rektorat” (plac Marii Curie-Skłodowskiej),
 • parkingu „Pod Kładką”,
 • parkingu „Biblioteka” (z boku i z tyłu budynku Biblioteki),
 • parkingu „Głęboka” (za budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),
 • parkingu przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii

nabędą pracownicy, którzy mają zarejestrowane (aktywne) piloty, oraz dokonają wpłaty w wysokości 120 zł w Banku PEKAO S.A. – Rektorat lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę parkingu).
Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: parkingi@umcs.pl lub dostarczyć do p. 011, budynek Biblioteki Starej na poziomie -1.

W celu zachowania ciągłości działania pilotów potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć najpóźniej do 28.10.2019 r. Brak potwierdzonej wpłaty w terminie do 31.10.2019 r. będzie skutkować dezaktywacją pilota z dniem 31.10.2019 r.

Przypominamy o konieczności aktualizacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Brak aktualnego numeru w systemie może powodować utrudnienia z wjazdem na parking lub uniemożliwić wjazd.

Użytkownicy parkingów „Rektorat” i „Biblioteka”: Zmiany w systemie parkowania!

 • Od 1 listopada br. nastąpi zmiana w systemie parkowania na ww. parkingach. Wjazd za pomocą pilotów otwierających szlabany zostanie zastąpiony przez system otwierający szlaban po odczytaniu tablicy rejestracyjnej samochodu uprawnionego do wjazdu (ponadto będą funkcjonowały karty stosowane przez kierowcę w przypadku problemu z odczytaniem tablicy rejestracyjnej). W październiku będą działały równolegle: obecny i nowy system wjazdowy. W związku z powyższą modernizacją systemu nastąpi wymiana urządzeń otwierających (piloty zostaną zastąpione kartami). Karty będą wydawane po okazaniu potwierdzenia wpłaty jw. za rok 2019/2020 r. w p. 011, budynek Biblioteki Starej na poziomie -1 w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.


Wjazd na parking oraz wyjazd z niego będzie przebiegał na poniższych zasadach:

 1. Tablica rejestracyjna jest odczytywana automatycznie przez kamerę.

 2. Wjeżdżający musi znaleźć się w obrębie pętli indukcyjnej umieszczonej przed szlabanem (pole zaznaczone na jezdni kolorem białym).

 3. Po zarejestrowaniu w systemie jednego z nośników - tablicy rejestracyjnej lub karty (w przypadku, gdy kamera nie będzie mogła odczytać numeru rejestracyjnego np. z uszkodzonej lub ośnieżonej tablicy rejestracyjnej) - szlaban podniesie się automatycznie w ciągu 3 sekund.

 4. Odczyt karty odbywa się poprzez zbliżenie jej do czytnika znajdującego się w terminalu przed szlabanem.

 5. Wyjazd odbywa się analogicznie do wjazdu.

 6. Ważne! Wjazd i wyjazd muszą zostać zarejestrowane w systemie. Wjazd bez odczytu własnej karty lub tablicy rejestracyjnej, spowoduje brak możliwości wyjazdu z parkingu i odwrotnie – wyjazd z parkingu bez odczytu karty lub tablicy rejestracyjnej spowoduje brak możliwości ponownego wjazdu na parking.

W sprawach dotyczących obsługi parkingów prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: parkingi@umcs.pl lub telefonicznie: 81 537 54 55 z p. Sebastianem Nieśpiałem.

  Aktualności

  Data dodania
  3 października 2019