Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku dzieci

Komunikat Biura Socjalnego dotyczący przyznania refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS

Informujemy, że refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników została przyznana na podstawie wykorzystania świadczenia w latach ubiegłych tj. 2014-2016. Refundacje ze względu na ograniczone środki zostały przyznane osobom, które ubiegały się o nie po raz pierwszy. Przyznano także refundacje dla dziewięciorga dzieci pracowników ubiegających się o nie po raz drugi, których dochód w rodzinie nie przekroczył 900 zł na osobę. Listy imienne znajdują się w Biurze Socjalnym – pok. 1006, X piętro, Rektorat.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2017