Komunikat dot. parkingu przy ul. Głębokiej

Dział Eksploatacji UMCS uprzejmie przypomina, że w związku z instalacją nowego systemu wjazdowego na parkingu przy ul. Głębokiej odbywa się wymiana urządzeń otwierających (z kart magnetycznych na piloty).

Wyłączenie systemu wjazdowych kart magnetycznych nastąpi 15.11.2017 r. (środa).

Osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z parkingu przy ul. Głębokiej proszone są o dokonanie opłaty za pilot w wysokości 65 zł brutto bezpośrednio na konto sprzedawcy, tj.:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALFAST
Jarosław Chęć
Zemborzyce Podleśne 31B
20-515 LUBLIN
Nr rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A. 64 1940 1076 3081 1825 0000 0000

PHU ALFAST zobowiązane jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej zakup pilota. Faktury zostaną Państwu przekazane przez Dział Eksploatacji.

Piloty można odbierać w Dziale Eksploatacji (budynek Rektoratu, XII piętro, pok.1212) po okazaniu dowodu wpłaty i jednoczesnym zdaniu karty magnetycznej.

Osoby niezainteresowane proszone są o zwrot wjazdowych kart magnetycznych. Brak zwrotu karty skutkować będzie, zgodnie z wcześniej podpisanym oświadczeniem, koniecznością wniesienia na konto Uczelni opłaty w wysokości 140 zł.

Jednocześnie przypominamy i informujemy, że warunkiem działania pilota będzie dokonywanie corocznych opłat. W roku akademickim 2017/18 prawo wjazdu nabędą pracownicy, którzy dokonają wpłaty w wysokości 100 zł w Banku PEKAO S.A. – Rektorat lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 i okażą dowód wpłaty w Dziale Eksploatacji.

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2017