Komunikat dot. korzystania z parkingów (2022/2023)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Centrum Gospodarowania Nieruchomościami UMCS dot. uprawnień do korzystania z parkingów.

Centrum Gospodarowania Nieruchomościami UMCS uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do wjazdu abonamentowego na tereny:

 • parkingu „Rektorat” (plac Marii Curie-Skłodowskiej),
 • parkingu „Kładka” (przy budynku Wydziału Ekonomicznego - pod kładką),
 • parkingu „Biblioteka” (z boku i z tyłu budynku Biblioteki),
 • parkingu „Głęboka” (od ul. Głębokiej, za budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),
 • parkingu „Biologia” (wjazd od ul. Akademickiej, przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),
 • parkingu „ACK” (za Chatką Żaka, wjazd od ul. Sowińskiego),
 • parkingu „CKF” (przed budynkami Centrum Kultury Fizycznej),
 • parkingu „Kampus” (na terenie Kampusu Zachodniego przy Wydziałach: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Artystycznym, Politologii i Dziennikarstwa oraz Pedagogiki i Psychologii);

są pracownicy, którzy mają aktywne (opłacone) konta w systemie parkingowym UMCS w roku 2021/2022 oraz dokonają opłaty za bieżący rok akademicki w wysokości 200 zł na konto: nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 Bank PEKAO S.A. (w tytule przelewu prosimy podać nazwę parkingu).

Opłata może zostać uregulowana jednorazowo lub w ratach po 100 zł. I rata płatna w terminie do 28.10.2022 r., II rata - do 31.03.2023 r. Z opłat zwolnione są jedynie osoby z niepełnosprawnością, mające karty parkingowe wydane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć na adres e-mail: parkingi@mail.umcs.pl, w sytuacjach wyjątkowych za pośrednictwem Kancelarii UMCS do Centrum Gospodarowania Nieruchomościami (pok. 011 Biblioteka Główna UMCS).

W celu zachowania ciągłości uprawnień do wjazdu na właściwy parking potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni robocze przed upływem ww. terminów płatności.

Brak potwierdzonych wpłat w powyższych terminach będzie rozumiany jako rezygnacja z dostępu do parkingu i będzie skutkować dezaktywacją uprawnień, a ponowne nabycie praw do korzystania z parkingu będzie uzależnione od dostępności miejsc parkingowych.

Uwaga!

 1. Przypominamy o konieczności aktualizacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Brak aktualnego numeru w systemie może powodować utrudnienia z wjazdem na parking lub uniemożliwić wyjazd.
 2. W sprawach dotyczących obsługi parkingów prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: parkingi@mail.umcs.pl lub telefonicznie: 81 537 54 55 z p. Sebastianem Nieśpiałem.

  Aktualności

  Data dodania
  24 października 2022