Komunikat dot. korzystania z parkingów (2021/2022)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Centrum Gospodarowania Nieruchomościami UMCS dot. uprawnień do korzystania z parkingów.

Centrum Gospodarowania Nieruchomościami UMCS uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2021/2022 uprawnienia do korzystania z wjazdu na tereny:

 • parkingu „Rektorat” (plac Marii Curie-Skłodowskiej),

 • parkingu „Kładka” (przy budynku Wydziału Ekonomicznego - pod kładką),

 • parkingu „Biblioteka” (z boku i z tyłu budynku Biblioteki),

 • parkingu „Głęboka” (od ul. Głębokiej, za budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),

 • parkingu „Biologia” (wjazd od ul. Akademickiej, przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),

 • parkingu „ACK” (za Chatką Żaka, wjazd od ul. Sowińskiego),

 • parkingu „CKF” (przed budynkami Centrum Kultury Fizycznej),

 • parkingu „Kampus” (na terenie Kampusu Zachodniego przy Wydziałach: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Artystycznym, Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytucie Psychologii).

nabędą pracownicy, którzy mają zarejestrowane w systemach parkingowych numery rejestracyjne pojazdów lub mają „aktywne” piloty oraz dokonają wpłaty w wysokości 200 zł:

 • w Banku PEKAO S.A. – mieszczącym się w budynku Rektoratu

lub

 • przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę parkingu).

Opłata może zostać uregulowana jednorazowo lub w dwóch ratach po 100 zł, I rata płatna w terminie do 31.10.2021 r., II rata do 31.03.2022 r.

Z opłat zwolnione są jedynie osoby mające karty parkingowe wydane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnieni do korzystania z miejsc parkingowych studenci wnoszą opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej (dotyczy parkingu „Kampus”).

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: parkingi@mail.umcs.pl lub w wyjątkowych sytuacjach dostarczyć za pośrednictwem Kancelarii UMCS do Centrum Gospodarowania Nieruchomościami (pok. 011, Biblioteka Główna UMCS).

W celu zachowania ciągłości uprawnień do wjazdu na właściwy parking, potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni robocze przed upływem ww. terminów płatności.

Brak potwierdzonych wpłat w powyższych terminach będzie rozumiany jako rezygnacja z dostępności do parkingu i będzie skutkować dezaktywacją uprawnień, a ponowne nabycie praw do korzystania z parkingu będzie uzależnione od dostępności miejsc parkingowych.

Uwaga!

 1. Przypominamy o konieczności aktualizacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Brak aktualnego numeru w systemie może powodować utrudnienia z wjazdem na parking lub uniemożliwić wyjazd.

 2. W sprawach dotyczących obsługi parkingów prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: parkingi@mail.umcs.pl lub telefonicznie: 81 537 54 55 z p. Sebastianem Nieśpiałem.

  Aktualności

  Data dodania
  27 października 2021