Komunikat dot. korzystania z parkingów (2020/2021)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Działu Eksploatacji UMCS dot. uprawnień do korzystania z parkingów.

Dział Eksploatacji UMCS uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2020/2021 uprawnienia do korzystania z wjazdu na tereny:

 • parkingu „Rektorat” (plac Marii Curie-Skłodowskiej),
 • parkingu „Pod Kładką”,
 • parkingu „Biblioteka” (z boku i z tyłu budynku Biblioteki),
 • parkingu „Głęboka” (za budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),
 • parkingu przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • parkingów za Chatką Żaka (wjazd od DS. Amor i od ul. Sowińskiego)
 • parkingu przed budynkami Centrum Kultury Fizycznej
 • parkingu na terenie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Artystycznego, Instytutu Psychologii oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

nabędą pracownicy, którzy mają zarejestrowane w systemach parkingowych numery rejestracyjne pojazdów lub mają „aktywne” piloty oraz dokonają wpłaty w wysokości 200 zł w Banku PEKAO S.A. – Rektorat lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę parkingu). Opłata może zostać uregulowana  jednorazowo lub w dwóch ratach po 100 zł, I rata płatna w terminie  do 31.10.2020 r., II rata do 31.03.2021 r.
Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: parkingi@umcs.pl lub - w wyjątkowych sytuacjach - dostarczyć za pośrednictwem Kancelarii UMCS do pok. 011, budynek Biblioteki Starej na poziomie -1.

W celu zachowania ciągłości uprawnień do wjazdu na właściwy parking, potwierdzenie wpłaty jednorazowej lub I raty należy dostarczyć najpóźniej do 28.10.2019 r., potwierdzenie wpłaty II raty należy dostarczyć najpóźniej do 26.03.2021 r. Brak potwierdzonych wpłat w powyższych terminach będzie skutkować dezaktywacją uprawnień z dniem 31.10.2019 r. lub 31.03.2021 r. (w przypadku braku wpłaty  II raty).

Przypominamy o konieczności aktualizacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Brak aktualnego numeru w systemie może powodować utrudnienia z wjazdem na parking lub uniemożliwić wjazd.

Uwaga!

 1. Użytkownicy parkingów wyposażonych w kamery do odczytu numeru rejestracyjnego - wjazd i wyjazd - muszą zostać zarejestrowane w systemie. Wjazd bez odczytu własnej karty lub tablicy rejestracyjnej spowoduje brak możliwości wyjazdu z parkingu i odwrotnie – wyjazd z parkingu bez odczytu karty lub tablicy rejestracyjnej spowoduje brak możliwości ponownego wjazdu na parking.
 2. Każdy uprawniony użytkownik parkingów Uczelni niezależnie od pełnionej funkcji wnosi opłatę, od nowego roku akademickiego nie ma podziału na wjazdy prywatne i służbowe.

W sprawach dotyczących obsługi parkingów prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: parkingi@umcs.pl lub telefonicznie: 81 537 54 55 z p. Sebastianem Nieśpiałem.

  Aktualności

  Data dodania
  16 września 2020