Komunikat dla kierowników jednostek organizacyjnych

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 21/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. oraz dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r., Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z uprzejmą prośbą do Kierowników Jednostek Organizacyjnych o dostarczenie:

a) do Biura Płac w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r. wszystkich dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń dla:

 • nauczycieli akademickich – za miesiąc styczeń 2022 r.
 • pracowników administracyjnych oraz technicznych – za miesiąc grudzień 2021 r.

b) do Biura Umów Cywilnoprawnych i Projektów Unijnych w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r.

 • umów cywilnoprawnych wraz z rachunkami i niezbędnymi załącznikami
 • wniosków o dodatki zadaniowe, projektowe, bonusy
 • wniosków o premię
 • pism dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki", jeśli wypłata powinna być zrealizowana na początku stycznia 2022 r.
 • pism dotyczących wcześniejszego przekazania z kosztów projektów składek do ZUS i podatku do US (dla wypłaty, która będzie realizowana w grudniu 2021 r.)

Z wyrazami szacunku – Marta Głębicka
Kierownik Biura Płac

  Aktualności

  Data dodania
  24 listopada 2021