Komunikat Biura Socjalnego UMCS

Komunikat Biura Socjalnego dotyczący pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym

Biuro Socjalne informuje, że 10 listopada 2016 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym. Zainteresowani pracownicy, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie złożyli wniosku w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt z Biurem Socjalnym (tel. 81/537-53-12 lub e-mail: Biuro.Socjalne1@poczta.umcs.lublin.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016 r.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2016