Komunikat Biura Płac

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. informujemy, że dokumentację płacową, niezbędną do wypłaty wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2020 r., należy przesyłać do Biura Płac wyłącznie do:

2 grudnia 2020 r. – w przypadku grupy pracowników gospodarczych,

14 grudnia 2020 r. – w przypadku grupy pracowników administracyjnych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Marta Głębicka
p.o. Kierownika Biura Płac

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2020