Kolonie w Muszynie - lista przyznanych miejsc

Lublin 03.06.2016 r.

KOMUNIKAT

Biuro Socjalne informuje, iż przygotowana jest lista przyznanych miejsc kolonijnych w Muszynie w terminie 14 – 27 lipca 2016 r.

Powyższa propozycja została uzgodniona z Komisją Socjalną Związków Zawodowych UMCS i zaakceptowana przez J. M. Rektora.

Osoby, które złożyły karty kolonijne, proszone są o kontakt z Biurem Socjalnym - Rektorat, 10 piętro, pokój 1006, telefon: 81/537 53 12, e-mail: Biuro.Socjalne1@poczta.umcs.lublin.pl.

Wysokość odpłatności i informacje dotyczące wyjazdu prześlę Państwu w terminie późniejszym na skrzynki e-mailowe.

mgr Beata Walczak
Kierownik Biura Socjalnego

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2016