Jak zdobyć granty FNP – spotkania informacyjne

W dniach 8 i 15 września 2016 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line.

W dniu 8 września FNP zaprasza doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce na spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB. W programie tym można zdobyć środki na stworzenie w Polsce ośrodków badawczych, w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Nabór do najbliższego konkursu rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące programu, możliwości i zasady uczestnictwa w najbliższym konkursie oraz informacje dotyczące procesu przygotowania, składania i oceny wniosków. Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało od godz. 10.00 do 14.30. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą się rejestrować wysyłając zgłoszenie na adres infodaymab@fnp.org.pl. Rejestracja jest prowadzona do 6 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Drugie spotkanie informacyjne, które jest planowane na 15 września br., będzie dotyczyło grantów FNP dla młodych doktorów – z Polski i z zagranicy – w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY.

Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach. W programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Transmisje on line z obu spotkań będą prowadzone na kanale FNP na portalu YouTube. Szczegółowe programy obu spotkań znajdują się na stronie www.fnp.org.pl
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2016