Inicjatywa Eureka: nabór wniosków na projekty

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że do 15 października 2014 r. trwa nabór wniosków na projekty realizowane w ramach inicjatywy Eureka.

W ramach naboru wniosków można zgłaszać projekty, które będą realizowane przez stronę polską wspólnie z przynajmniej jednym niezależnym podmiotem z innego niż Polska państwa członkowskiego Eureki. Dostępna pula dofinansowania w naborze 2/2014 wynosi 2 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki,
  • ukierunkowanie rynkowe,
  • cywilny cel projektu,
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru wniosków można znaleźć na stronie NCBiR.

Strona internetowa naboru 2/2014 inicjatywy Eureka

    Aktualności