HR-Pensum SAP: wprowadzanie danych dot. zajęć do 7.07.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do 7 lipca 2017 r. do systemu HR-Pensum SAP informacji dotyczących zrealizowanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016-2017.

Pomocna w tym zakresie będzie instrukcja (kliknij, aby pobrać plik PDF).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ds. Kształcenia w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

 • Ewa Bondyra, ewa.bondyra@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 537 57 91 – Wydziały: Humanistyczny i Politologii oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców;
 • Monika Borowska, monika.borowska@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 537 51 23 – Wydziały: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii oraz Artystyczny;
 • Wioletta Winiarczyk, winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 51 23 – Wydziały: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Chemii;
 • Elwira Mrugała, elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 54 64 – Wydziały: Ekonomiczny, Filozofii i Socjologii, Centrum Kultury Fizycznej oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w celu zmniejszenia ilości dokumentów przekazywanych przez Państwa przy rozliczeniu godzin dydaktycznych za przeprowadzone seminaria dyplomowe, będą brane pod uwagę protokoły z zaliczonych seminariów (dotyczących semestru zimowego oraz semestru letniego). Tym samym prosimy o ich terminowe uzupełnienie w systemie USOS i niezwłoczne przekazywanie do Dziekanatów Wydziałów. Kserokopie protokołów zostaną przekazane przez Dziekanaty do Biura ds. Kształcenia, zamiast składanych do tej pory list seminarzystów.

Z poważaniem
Pracownicy Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  27 czerwca 2017