Gratyfikacja urlopowa 2017

Komunikat Biura Socjalnego dotyczący „gratyfikacji urlopowej”

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z §9, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika zwanego „gratyfikacją urlopową”. Wnioski prosimy składać do Biura Socjalnego: Rektorat, pok. 1006, X piętro.

Jednocześnie informujemy, że emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im na UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak


Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1006), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie i zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego urlopu w systemie SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.

Wysokość gratyfikacji urlopowej w 2017 roku

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2017