Godziny rektorskie - 15 kwietnia

W związku z posiedzeniem Kolegium Elektorów UMCS, JM Rektor dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. ogłasza 15 kwietnia 2014 r. w godz. 9.30-12.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie).

    Aktualności