Fundusz Wyszehradzki – granty na projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do konsultacji propozycji wniosków, planowanych do złożenia w konkursie na granty Visegrad+, w którym nabór trwa do 1 czerwca 2019 r.

Proponowane projekty w ramach konkursu Visegrad+ powinny rozwijać efektywną współpracę między partnerami z różnych krajów UE, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Międzynarodowe konsorcjum projektowe powinno składać się z przedstawicieli minimum trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz przynajmniej jednego reprezentanta krajów Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia) lub Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia). W konkursie grantowym Visegrad+ mogą brać udział m.in. szkoły wyższe, samorządy i organizacje pozarządowe.

Przedsięwzięcia mogą trwać maksymalnie do 18 miesięcy, z kosztów dotacji Funduszu Wyszehradzkiego można sfinansować do 100 procent budżetu projektu, jednak największe szanse na pozyskanie grantu mają przedsięwzięcia, w których konsorcjum deklaruje nawet niewielki wkład własny.

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2019