Fundacja im. Alexandra von Humboldta zaprasza na wirtualne kolokwium

W dniach 23 i 24 września 2021 r. odbędzie się wirtualne wydarzenie organizowane przez Fundację im. Alexandra von Humboldta pt. Building Bridges, Moving Minds: The Role of the Humboldt Network in Fostering Research Cooperation in Europe.

Wydarzenie stanowi forum do zaprezentowania i podjęcia dyskusji nad przyszłymi inicjatywami badawczymi, czemu towarzyszyć będą równolegle prowadzone warsztaty.

Udział w wirtualnym spotkaniu to również możliwość kontaktu z pracownikami Fundacji oraz jej partnerami w ramach stoisk wirtualnych.

Językami konferencji będzie język angielski i niemiecki.

Rejestracja otwarta jest do 8 sierpnia!

Więcej informacji oraz link do rejestracji i kontakt do organizatora w załączniku

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2021