FRSE - Projekty w ramach Programu Edukacja - nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

w ramach Programu Edukacja – II nabór

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków na projekty w ramach Programu Edukacja, który powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Tematyka proponowanych projektów:

 • Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry
  • Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”;
  • Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.
 • Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym
  • Mobilność studentów (studenci I, II i III stopnia) – wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców, przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski;
  • Mobilność pracowników uczelni – mobilność pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
 • Komponent III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
  Możliwe działania:
  • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);
  • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego;
  • edukacja zdalna.
 • Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)
  Możliwe działania:
  • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
  • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;
  • edukacja zdalna.

Nabór wniosków w Programie Edukacja trwa do dnia 12.04.2021 r. do godz. 16:00.

W ramach danego komponentu Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków dostępne pod linkiem: 
https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

Pomysłodawców projektów prosimy o zgłaszanie się do 28.02.2021 r.

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie Jednostka zgłaszająca pomysł na projekt proszona jest o złożenie formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
tel.: 81 537 54 92, 81 537 54 61
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  16 lutego 2021