Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym przewodnikiem po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej.

W przewodniku po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej znajduje się szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2019