Europa w zmieniającym się świecie – nowe konkursy w Programie Horyzont 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym konkursów dotyczących tematu „Europa w zmieniającym się świecie” (Program Horyzont 2020 – priorytet – Societal Challenges), który odbędzie się 5 grudnia br., w Krajowym Punkcie Kontaktowym w Warszawie. Przed spotkaniem warto zapoznać się z materiałami z dnia informacyjnego oraz spotkań brokerskich (które odbyły się 14 listopada br. w Brukseli, dotyczących tej samej tematyki) 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie”.

Szczegółowe informacje o spotkaniu 5 grudnia w KPK oraz link do prezentacji z Brukseli poniżej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie”. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjno-badawczych w obszarze badań społecznych, jak również w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, akcjach COST oraz inicjatywach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki

rejestracja

                                                                               ***

Opublikowano już materiały z dnia informacyjnego i spotkań brokerskich 6. Wyzwania Społecznego Horyzontu 2020, które odbyły się 14 listopada 2017 r. w Brukseli. Zawierają one m.in:

  • prezentacje Komisji Europejskiej poświęcone tematyce konkursów 2018 i 2019 w SC6, śródokresowej ocenie Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz integracji nauk społecznych i humanistycznych w H2020;
  • prezentacje pomysłów na projekty przedstawione przed spotkaniami brokerskimi;
  • katalog uczestników wydarzenia wraz z profilami;
  • nagranie video porannej sesji.

Wszystkie materiały ze spotkania dostępne są na stronie wydarzenia.

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2017