ERC StG i ERC CoG - oferta wsparcia dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki w ramach inicjatywy „Pakt dla Horyzontu 2020” podejmuje działania mające na celu wsparcie polskich naukowców wnioskujących o środki w ERC (Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych). Oferta skierowana jest do osób, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny (rozmowy kwalifikacyjnej) w konkursach ERC StG oraz ERC CoG.

Wsparcie będzie polegało na organizacji indywidualnych konsultacji z ekspertami zasiadającymi w panelach oceniających wnioski w ERC oraz z laureatami konkursów ERC dla naukowców przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej z komisją oceniającą wniosek.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Agnieszką Dobrowolską (tel. 12 341 91 88, e-mail: agnieszka.dobrowolska@ncn.gov.pl).

    Aktualności