DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU START

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w spotkanie informacyjnym dotyczącym programu START (konkurs 2018).

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018), które poprowadzi Pani Krystyna Frąk, koordynatorka programu START.

Program START skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Spotkanie dotyczyć będzie:

– zasad przygotowania wniosku

– kryteriów i procedury oceny wniosków

Termin: 28.09.2017 r. godz. 12.00

Miejsce: Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, sala Senatu

Więcej informacji na stronie RPK


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Pałka
    Data dodania
    25 września 2017