Dzień informacyjny ICT/FET w Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 22 listopada br., w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną m. in. następujące zagadnienia:

 • Program Pracy LEIT – ICT 2016-2017 i tematów związanych z ICT (Information and Communication Technologies) w Programie Horyzont 2020.
 • Tematy konkursów związanych z BIG DATA w Programie Horyzont 2020.
 • Program Pracy w ramach FET (Future and Emerging Technologies), w tym konkursy FET Open, FET proactive oraz FET flagships.
 • Finansowanie badań z zakresu technologii kwantowych w ramach Programu QuantERA, współfinansowanego z Programu Horyzont 2020.
 • Przykłady projektów typu: działania badawczo-innowacyjne (RIA), działania innowacyjne (IA), Działania koordynacyjne i wspierające (CSA) oraz instrument MŚP (SME instrument).
 • Możliwości startowania polskich zespołów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki – konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT. Tematy konkursu: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).
 • Ogólne zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w Programie Horyzont 2020.

Do udziału w spotkaniu KPK zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z KE na działania związane z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rejestracja dostępna pod linkiem.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  15 listopada 2016