Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie - fotorelacja

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbyła się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzeniu towarzyszył szereg spotkań tematycznych, podczas których polskim badaczom, a zwłaszcza osobom rozpoczynającym karierę naukową, została zaprezentowana oferta konkursowa Centrum.

Podczas dni Narodowego Centrum Nauki odbyły się m.in. spotkania dla wnioskodawców, skierowane do doświadczonych naukowców oraz osób rozpoczynających karierę naukową. W trakcie spotkań została zaprezentowana oferta konkursowa Centrum. Przedstawiciele NCN wyjaśnili wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżyli uczestnikom zasady regulujące obsługę finansowanych projektów.

Odbyły się także warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Podczas warsztatów zostały poruszone takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej realizowanych projektów.

Podczas prezentacji laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki zaprezentowane zostały przykładowe projekty, które otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów przedstawili główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzieli o kolejnych etapach pracy naukowej.

Dni NCN zakończyły się organizowanym przez Radę Młodych Naukowców seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”. Podczas spotkania przedstawiciele NCN przybliżyli aktualną ofertę Centrum, przedstawili najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy oraz doradzili, jak ich unikać.

Organizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi przez przedstawicieli NCN w trakcie spotkań z wnioskodawcami oraz warsztatów dla pracowników administracji jednostek naukowych w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie.

Szczegółowa relacja na temat Dni Narodowego Centrum Nauki

źródło: strona www.ncn.gov.pl

 

 

    Aktualności