DIALOG - nowy program w Ministerstwie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło założenia programu DIALOG, którego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  1. budowanie doskonałości naukowej, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań,
  2. pobudzenie nauki dla innowacyjności, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji otworzy naukę na rynek wzmacniając otoczenie gospodarcze,
  3. wykorzystanie humanistyki dla rozwoju, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.

Dofinansowanie w wysokości od 100 000 zł do 2 000 000 zł mogą uzyskać: jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja. Ze szczegółowymi informacjami oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie Ministerstwa.

Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i będzie realizowany w latach 2016-2019. Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami następujących jednostek:

  • Biuro ds. Badań Naukowych (p. 1302, Rektorat, tel. 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl) w obszarze "Doskonałość naukowa" i "Humanistyka dla rozwoju"
  • Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań (p. 1213, Rektorat, tel. 537 55 40, 537 57 50, e-mail: centruminnowacji@umcs.pl) w obszarze "Nauka dla innowacyjności"

    Aktualności