Aplikacja do Programu HORYZONT 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do korzystania z oferty bezpłatnych usług informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, konsultacyjno-mentoringowych i eksperckich, świadczonych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie (www.kpk.gov.pl) oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie (www.rpklublin.pl). Pracownicy obu Punktów Kontaktowych wspierają naukowców w składaniu wniosków, nawiązywaniu konsorcjów oraz realizacji projektów w ramach Programu Ramowego dla badań i innowacji HORYZONT 2020.

W ramach działań informacyjnych Punkty Kontaktowe zapraszają m.in. do udziału w:

 • dniach informacyjnych (na temat warunków udziału w Programie HORYZONT 2020, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych, innych możliwości wsparcia badań i innowacji),
 • szkoleniach i warsztatach tematycznych (obejmujących zasady przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej, zarządzanie i rozliczanie projektów),
 • szkoleniach dedykowanych (dopasowanych do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością udziału w Programie HORYZONT 2020).

Punkty Kontaktowe prowadzą także działania mentoringowe, polegające na wielotorowym wsparciu o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym. Mentoring dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów zainteresowanych udziałem w Programie HORYZONT 2020. Głównym celem mentoringu jest osiągnięcie przez zespół badawczy gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w Programie HORYZONT 2020.

W ofercie Punktów Kontaktowych są także działania konsultacyjne, w tym:

 • indywidualne konsultacje telefonicznie, za pośrednictwem e-maila oraz bezpośrednio podczas spotkań (w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu HORYZONT 2020),
 • konsultacje wniosków projektowych w ramach Programu HORYZONT 2020,
 • pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów,
 • prowadzenie bazy ofert współpracy.

  Aktualności

  Data dodania
  7 lipca 2014