35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

12-16 września br. w Cedzynie koło Kielc odbędzie się 35. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

W ramach Seminarium zaprezentowanych zostanie wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, m.in. transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych, ochrony patentowej i prawa autorskiego. W ramach seminarium organizatorzy zaplanowali sesje warsztatowe z udziałem ekspertów urzędów patentowych: polskiego i europejskiego. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej.

Głównym obradom towarzyszyć będą specjalistyczne zajęcia dotyczące metodyki i sposobu prowadzenia wykładów z zakresu ochrony własności intelektualnej, adresowane do nauczycieli akademickich prowadzących ten przedmiot w różnych jednostkach uczelnianych.

Koszt udziału w Seminarium (w tym za wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym) kształtuje się na poziomie 1700 zł brutto od osoby dla pracowników Uczelni, których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych (bezwzględnie po złożeniu załączonego oświadczenia) lub 1700 zł + 23% VAT dla pozostałych uczestników. Należność należy wnieść do dnia 31 sierpnia br. na konto współorganizatora Seminarium - Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01), nr 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002, z tytułem: Seminarium w Cedzynie. Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej.

Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 15 sierpnia br. na adres gkrawczyk@uprp.pl.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2016