11 nowych projektów dla naukowców UMCS

15 maja 2018 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Do finansowania zakwalifikowano 11 projektów złożonych przez pracowników i doktorantów naszej Uczelni.

Wydział Biologii i Biotechnologii:

 • dr hab. Marta Maria Palusińska-Szysz, Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp (OPUS 14)
 • dr Małgorzata Marczak, Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu (OPUS 14)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

 • dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS, Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna) (OPUS 14)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • prof. dr hab. Tadeusz Krzysztof Domański, Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączach (OPUS 14)
 • mgr inż. Szczepan Głodzik, Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach (PRELUDIUM 14)
 • mgr inż. Dariusz Patryk Wójcik, Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie (PRELUDIUM 14)

Wydział Chemii:

 • mgr Jakub Kamil Matusiak, Wykorzystanie fukoidyny jako substancji bioaktywnej i stabilizatora w układach koloidalnych o możliwych zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych (PRELUDIUM 14)
 • mgr Aleksandra Bogusz, Wpływ procesu starzenia oraz obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na ekotoksyczność mikroplastików (PRELUDIUM 14) [Konsorcjum naukowe- Lider: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Partner: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie]

Wydział Prawa i Administracji:

 • mgr Hubert Adam Mielnik, Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej (PRELUDIUM 14)

Wydział Ekonomiczny:

 • dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS, Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej (OPUS 14)

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • mgr Magdalena Bury-Kamińska, Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi psychospołecznymi (PRELUDIUM 14)

           

Całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi 4 070 850,00 zł.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Z pełną listą finansowanych projektów można zapoznać się na stronie NCN.

Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 w terminie do 15 czerwca 2018 r. Wnioski są dostępne w systemie OSF.

 

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  16 maja 2018