„Przyjazny Uniwersytet” - broszura informacyjna

Informacja na temat broszury „Przyjazny Uniwersytet. Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną broszury „Przyjazny Uniwersytet. Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”.

Broszura znajduje się na stronie internetowej:
http://www.umcs.pl/pl/pomoc-studentowi,8264.htm 

Broszura jest efektem działań podjętych w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Mamy nadzieję, że zawarte w niej wskazówki pomogą Państwu w codziennej pracy, a także przyczynią się do tworzenia na naszej Uczelni atmosfery przyjaznej dla studentów, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego.

Osoby, które chciałyby otrzymać broszurę w wersji papierowej, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

W imieniu Zespołu projektu „Przyjazny Uniwersytet”

Katarzyna Skalska
Koordynator Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
tel. 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Skalska
    Data dodania
    29 stycznia 2016