„Kurs na MOOC” - kursy edukacyjne w formie e-learningu (konkurs)

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 naDziałania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

 • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia,
 • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

 • językowe,
 • informatyczne,
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikacyjne,
 • w zakresie przedsiębiorczości.

Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia, wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC) - dostępnym dla wszystkich chętnych - wyniesie 40 osób.

Termin składania wniosków na konkurs: od 30 listopada 2018 r.  do 25 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje>>

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie jednostka zgłaszająca pomysł na projekt zobowiązana jest do złożenia formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,7745.htm

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  31 października 2018