„INNOCHEM” - spotkanie informacyjne

W dniu 4 lutego 2016 r. odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „INNOCHEM” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Kod umożliwiający śledzenie spotkania dostępny będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl.

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2016