Zaproszenie na konsultacje psychologiczne (w nurcie TSR)

Zapraszamy na sesje terapeutyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Osoby przeżywające trudności natury osobistej lub zawodowej mogą skorzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem, terapeutką TSR Marzeną Bichtą. "Przejdź na jasną stronę mocy..."

Najważniejszym założeniem TSR jest poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla trudnych sytuacji klienta. W procesie terapeutycznym skupiamy się na potrzebach klienta, a nie na problemach, na jego zasobach i mocnych stronach, a nie na deficytach i zaburzeniach, na dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach. Perspektywa pracy terapeutycznej jest skoncentrowana na teraźniejszości i przyszłości.

Sesje odbywać się będą 22 lipca w godzinach od 9.00 do 15.00 w Biurze Karier UMCS ul. Sowińskiego 12, sala nr 5. Prosimy o telefoniczne zgłoszenia i umówienie na wybraną godzinę - tel. 505 132 932

Przebieg sesji dla celów supewizyjnych będzie nagrywany na wideo z zapewnieniem całkowitej poufności. Możliwe jest kontynuowanie pracy terapeutycznej na kolejnych sesjach.

    Aktualności

    Autor
    Anna Guzowska
    Data dodania
    14 lipca 2015