STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOLOGII SPORTU

Rekrutacja wciąż trwa! Dwa semestry zajęć teoretycznych i praktycznych, zgrupowanie szkoleniowe – łącznie blisko 300 godzin nauki – rozwoju zawodowego i osobistego. Wykład inauguracyjny poprowadzi Profesor dr hab. Janusz Zdebski – ceniony autorytet - jeden z twórców polskiej psychologii sportu. Zajęcia poprowadzą specjaliści – między innymi psychologowie, trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci – różni specjaliści nauk społecznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. W planie przewidziano obszerny blok poświęcony praktycznej psychologii sportu, który poprowadzą uznani psychologowie sportu z dużym doświadczeniem zawodowym – Paweł Habrat, dr Marcin Kochanowski, a także dr Kamil Wódka (psycholog sportu klasy mistrzowskiej i superwizor PTP).

 Program przewiduje realizację w ramach jednej edycji dwóch ścieżek studiów:

  • PSYCHOLOGIA SPORTU DLA PSYCHOLOGÓW - studia kwalifikacyjne dla absolwentów psychologii,
  • PSYCHOLOGIA SPORTU DLA TRENERÓW I NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO -  studia kompetencyjne dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego (przy czym w tej grupie równoległym warunkiem jest ukończenie studiów magisterskich, posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze kultury fizycznej i kwalifikacji stosownych do danej dyscypliny).

Zajęcia rozpoczynają się w marcu br. Koszt studiów to 4000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w ofercie dydaktycznej na stronie Uczelni.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: katarzyna.rutkowska@poczta.umcs.lublin.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ STUDIÓW

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2019