Studia podyplomowe w Madrycie

Ambasada Hiszpanii informuje, że Hiszpańska Szkoła Dyplomacji w Madrycie ogłosiła nabór 150 słuchaczy na studia podyplomowe "Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe". W roku akademickim 2016/2017 koszt studiów wynosi 1250 euro, nie licząc opłaty za wydanie dyplomu.

O miejsce na studiach będą mogli się ubiegać zarówno członkowie polskiej Służby Dyplomatycznej, jak również osoby posiadające tytuł magistra, które spełnią wymogi dotyczące wyników akademickich, przewidziane w ogłoszeniu konkursowym.

Dokumenty należy wysyłać do 29 lutego 2016 roku.

Szczegółowe informacje: www.exteriores.gob.es w zakładce Escuela Diplomatica.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    20 grudnia 2015