Rekrutacja na studia podyplomowe z filozofii i etyki

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania dokumentów na studia podyplomowe z filozofii i etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

Absolwent studiów otrzymuje wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się stronach:

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2017