Rekrutacja na studia podyplomowe Wiedza o Kulturze

Informujemy, że do 6 listopada 2015 trwa rekrutacja na studia podyplomowe Wiedza o kulturze.

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line). Zajęcia wymagają od studentów jedynie 3-4 przyjazdów na zjazdy (sobota, niedziela) w przeciągu całego semestru. Ponieważ studia mają charakter kwalifikacyjny, ich ukończenie umożliwia zdobycie niezbędnych uprawnień do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o kulturze”, który jest obecnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2015