Projekt Career Turn - bezpłatne wsparcie dla osób wchodzących na rynek pracy

Career Turn - to projekt bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia realizowany przez Fundację STELLA VIRIUM.

W ramach Projektu Fundacja oferuje:

 • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
 • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;;
 • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego
 • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
 • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.
Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy
https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji - sektora BPO/SSC.

Osiągnięcia projektu:

 • swoimi działaniami objął blisko 250 beneficjentów;
 • około 60% podjęło pracę;
 • zaangażowano setki wolontariuszy;
 • zrealizowano już kilkanaście edycji;
 • pomoc dla beneficjentów z 5 krajów  (Polska, Ukraina, Włochy, Turcja, Indie). Zwiększenie integracji międzykulturowej (social inclusion) dla osób, które przyjechały do Polski.;
 • projekt przełamuje stereotypy i nikogo nie wyklucza! Organizatorzy są otwarci na osoby dojrzałe (45+), osoby z niepełnosprawnością, osoby młode, bez wyższego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, powracające z emigracji oraz osoby, które miały przerwę w karierze zawodowej;
 • ze względu na zdalną formę realizacji od 2020 roku projekt może objąć wsparciem osoby z całej Polski;
 • od 2015 projekt działa pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa.

Więcej informacja znajduje się na stronie fundacji: www.stellavirium.org.

  Aktualności

  Data dodania
  29 kwietnia 2021