Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Informacje od Organizatora:

Trwa konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską - to już 15. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji i 13. w obszarze ochrony konsumentów.

Do konkursu można zgłosić pracę magisterską napisaną w języku polskim i obronioną między 15 października 2022 r. a 15 października 2023 r.

Prace poświęcone ochronie konkurencji powinny dotyczyć praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Z kolei prace z obszaru ochrony konsumentów – praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych lub niedozwolonych postanowień wzorców umów.

Zgłoszenie konkursowe, zawierające wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie i zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy, można przesłać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.

Prace można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 30 listopada 2023 r. do godziny 16:15 (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu).

W obu obszarach tematycznych nagrody finansowe wynoszą łącznie 40 tys. zł, w tym:

  • 7 tys. zł za I miejsce

  • 5 tys. zł za II miejsce

  • 3 tys. zł za III miejsce

oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł.

Laureaci mogą ponadto odbyć płatne praktyki absolwenckie w UOKiK oraz opublikować pracę w ramach serii „Biblioteka UOKiK”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie UOKiK.

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2023