Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

Na podstawie informacji od Organizatora i strony Organizatora:

Coroczny konkurs na pracę magisterską, z szeroko rozumianej dziedziny ubezpieczeń. Autorzy najlepszych prac wybranych przez Kapitułę Konkursową otrzymają nagrody pieniężne.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich związanych z tematyką konkursu, obronionych na uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie między 15 października 2021 r. a 15 października 2022 r.

Termin dostarczania prac mija 14 listopada 2022 r. o godz.: 16:00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Więcej informacji na stronie Organizatora (w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin): https://www.mentor.pl/kariera#konkurs-na-prace-magisterska

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2022