Konkurs AgroBioTop 2020 / zaproszenie

W imieniu organizatorów Nagrody AgroBioTop zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2020 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.
 
Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać do 10 września br. Informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie, dołączono również Formularz zgłoszeniowy.

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2020