Administracja publiczna - rekrutacja na studia podyplomowe

Do końca lutego trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Administracja publiczna.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 10-11 marca 2018 r.

Administracja publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej.

Słuchaczem może zostać absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Studia mogą być w pełni dofinansowane z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym zasad rekrutacji i dofinansowania dostępne są na stronie internetowej: www.administracjapubliczna.umcs.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (+48) 81 537 51 33.

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2018