Zmiany we wnioskach o świadczenia socjalne

Od 1 kwietnia 2018 r. studenci wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogą wnioskować o świadczenia socjalne wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb w terminach określonych w harmonogramie z dnia 30 marca 2018 r., obowiązującym od 1 kwietnia 2018 roku, odnoszącym się do czynności w postępowaniu w sprawie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2018