Zmiana w programie wykładów ogólnouniwersyteckich

Wykład ogólnouniwersytecki dla studentów stacjonarnych pt. „W stronę dialogu autentycznego - wybrane zagadnienia z etyki komunikacji”, prowadzony przez prof. dr hab. Małgorzatę Rzeszutko-Iwan z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, został zamknięty. Studentów, którzy wybrali ten przedmiot, zapraszamy do wyboru innego wykładu.

    Aktualności

    Data dodania
    12 marca 2018