Zaproszenie na Absolutoria UMCS 2018

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w czerwcu 2018 roku. Zapisy na tegoroczne uroczystości potrwają do 10 maja 2018 r. Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Absolutoria dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki na UMCS. Uroczystości odbywają się w aulach uniwersyteckich, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów.

Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście - rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

Materiał promocyjny Absolutoriów:

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych w UMCS. Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą uczestniczyć w nich nie tylko osoby, które już ukończyły studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Miejsce i terminy uroczystości
(terminy zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni):

Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego:
16.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Humanistyczny

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji:
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Chemii
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Artystyczny
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Biologii i Biotechnologii
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Filozofii i Socjologii
22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

23.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Pedagogiki i Psychologii

29.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki po zapisach)
30.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki po zapisach)

06.07.2018, godz. 11:00  – Wydział Politologii

Wszelkie pytania należy kierować:

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2018 znajdują się na stronie Fundacji Absolwentów UMCS.

Zwracamy się także z prośbą do starostów, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, aby skontaktowali się z koordynatorem Absolutoriów na podany wyżej adres e-mail lub numer telefonu.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    12 marca 2018