Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 trwają do 26 lutego 2020 roku do godz. 23.59.

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Link do zapisów w systemie USOSweb »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne »

    Aktualności

    Data dodania
    18 lutego 2020