XI Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

11 stycznia 2020 roku odbędzie się XI Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP organizowane przez Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS. W murach naszego Uniwersytetu gościć będą przedstawiciele organów statutowych Parlamentu Studentów RP: Przewodniczący Parlamentu Studentów, Rada Studentów, Rada Wykonawcza, przedstawiciele Komisji branżowych PSRP oraz przedstawiciele studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Obrady będą miały miejsce w sali konferencyjnej Stołówki Akademickiej UMCS. Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. PSPR reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju i stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 stycznia 2020