Wykłady ogólnouniwersyteckie - zapisy od 22.02.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 22 lutego 2018 roku o godzinie 8.00.

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Link do zapisów w systemie USOSweb

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 lutego 2018