Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych UMCS

Informujemy studentów z niepełnosprawnością o możliwości skorzystania z następujących form wsparcia:

 • Transportu specjalistycznego
  Zapewniamy dowóz na zajęcia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.

 • Pomocy asystenta dydaktycznego
  Asystenci dydaktyczni pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne, a także w sporządzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.

 • Wypożyczalni sprzętu
  Studenci mogą wypożyczyć na okres jednego semestru dyktafony, powiększalniki, notebook i system FM.

Szczegółowych informacji na temat każdej formy wsparcia udzielają pracownicy Zespołu oraz można je również znaleźć na stronie www.niepelnosprawni.umcs.pl.

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9 (parter), Lublin
tel. 081 537 58 90

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  19 lutego 2018